PHP 7 Hypertext PreProcessor

Wszyscy z nas bardziej lub mniej mieli do czynienia z językiem programowania PHP [Hypertext PreProcessor].

PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera np. łączenie z bazą MySQL mające służyć do optymalizacji oraz wypisywania danych dla użytkownika końcowego, przykładem zastosowania PHP 5.6 jest nasza strona w połączeniu z CSS3 oraz HTML5 ale o nich w innym wpisie.

Najprostszym skryptem napisanym w php jest „Witaj świecie„, który jest przedstawiony poniżej.

Przykładowy plik witaj.php

<?php

echo „Witaj Świecie”;

?>

Droga od powyższego skryptu do czegoś na wygląd strony jest trudna i kręta a czasami rozwiązanie małych problemów zajmuje dużo czasu.

Wracając do tematu naszego PHP przypomnijmy sobie nieco historii.

O początkach PHP nie będę wiele mówił, skupimy się obecnym PHP 5.x oraz PHP 7.x wersję 6.x pominięto ze względu na zbyt powolny proces tworzenia oraz przez użycie dużej części nowinek w wersji 5.3.x.

PHP 5 powstał w 2002 roku jako modernizacja poprzednika poprzez dodanie modelu obiektowego do projektu. Pierwsza stabilna wersja PHP 5 została wydana w 2004 roku, wprowadzono np. obsługę plików XML, podłączeni baz SQite, obsługe plików ZIP oraz inne.

Wersja 7.x  wprowadza dużo optymalizacji dla całego silnika jednak jej zastosowanie może być uniemożliwione poprzez usunięcie starszych metod służących do łączenia się z bazami MySql. Wiele gotowych skryptów posiada kilka typów połączeń z bazami jednak starsze skrypty mogą ich nie wspierać wtedy ukaże nam się niemiły komunikat

Błąd nawiązywania połączenia z bazą danych

Prace nad wersją rozpoczęły się w 2014 roku, optymalizacja polega na refaktoryzacji Zend Engine, przykładowo przy znanym WordPress’ie  odnotowano wzrost wydajności nawet o 100%. Wprowadzono również rozszerzenie dotyczące dostępnych operatorów.

->, [], (), {} i ::

 

Dodaj komentarz